top of page

Rozbrajanie bomby nieruchomościowej

Cena

Promocyjnie 400zł

Czas trwania

5 godzin

Od amatora do profesjonalisty

Praktyczne przygotowanie do sprzedaży nieruchomości zadłużonych, problemowych na podstawie przykładów

Twój wykładowca

notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian prowadzi własną kancelarię notarialną od 1997 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza, wykonywała zawód adwokata i radcy prawnego. Odbyła aplikacją sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

Mediatorka, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Łączy bogate doświadczenie zdobyte w różnorodnych zawodach prawniczych z problematyką obrotu nieruchomościami oraz uczestniczących w jej procesie pośredników.

Szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami , uniknięcia błędów przy zawieraniu umów pośrednictwa oraz umów zobowiązujących do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnia sposób odczytywania treści ksiąg wieczystych, w tym skomplikowaną materię wpisów hipotek, obciążeń nieruchomości, służebności gruntowych (prawa przechodu i przejazdu), zwalniania nieruchomości spod obciążeń oraz dostępu do dróg publicznych. Porusza tematykę odpowiedzialności cywilnej pośredników.

bottom of page